PERSONDATAPOLITIK

1 Behandling af dine personoplysninger

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:
– At Forretningsagent.dk er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

– At du er velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@forretningsagent.dk.

– At formålet med behandling af dine personoplysninger er at skabe en brugerprofil med henblik på
levering af vores ydelser/serviceydelser, samt såfremt du har givet samtykke, at holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.

– At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, b og c.

– At kategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger – som navn, telefonnummer, e-mail og adresse.

– At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere herunder tilknyttede bureauer, som er involveret i forbindelse med levering af ydelsen.

– At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at vi fortsat har et formål med at behandle dem samt efter vores seneste kontakt med dig, og senest 5 år herefter.

2 Dine rettigheder

2.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

2.2 Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig og adgang til at berigtige/opdatere oplysningerne.

2.3 Du har ret til sletning, dvs. du har som udgangspunkt adgang til at få dine oplysninger om dig slettet. Dine oplysninger vil dog blive slettet på det seneste tidspunkt af 1) at eventuelle formueretlige krav forældes endeligt efter
Forældelsesloven, eller 2) at den lovbestemte opbevaringspligt udløber, medmindre vi af regnskabsmæssige eller andre juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode, dog senest i 5 år.

2.4 Du har i visse tilfælde ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.

2.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

2.6 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

2.7 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, hvis du har givet dit samtykke til at vi kan behandle dine personoplysninger.

2.8 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3 Klage til datatilsynet

3.1 Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds. Du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros modtager vi hellere end gerne, og vi svarer tilbage inden for 24 timer.

kontakt@forretningsagent.dk
+45 42 37 72 86
  • Spørgsmål?

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.